Raadplegingen

Wanneer kun je bij ons terecht?


Aartselaar

Uitsluitend op afspraak!

- Consultaties: Maandag tot en met donderdag van 9-19u. Vrijdag van 9-14 en zaterdag van 10-12u

- afhalen voeding/medicijnen: Maandag tot en met donderdag tussen 9-12u en 14-18u. Vrijdag tussen 9-12u en zaterdag van 10-12u.


Wilrijk 

Uitsluitend op afspraak!

- Consultaties: maandag van 14-19u, alle overige werkdagen van 9-19u

- afhalen voeding/medicijnen: maandag en donderdag van 14-18u, alle overige werkdagen tussen 9-12u en 14-18u. Huisbezoeken

Helaas laat onze agenda huisbezoeken niet toe, maar ook voor jullie is dit zelden interessant.

Jouw huisdier is in onze praktijk vaak veel rustiger. Dit vergemakkelijkt het onderzoeken en behandelen van jouw kameraad aanzienlijk. Daarnaast beschikken wij in onze kabinetten over een uitgebreid aantal onderzoeksmogelijkheden en medicijnen, die cruciaal zijn voor het stellen van een diagnose en het instellen van een behandeling. De praktijk beschikt niet over een dierenambulance om dit onderzoeksmateriaal tot bij u thuis te brengen.


Huisreglement rond afspraken

Graag wijzen we jullie op onze afspraken rondom het maken, nakomen of eventueel annuleren van afspraken.

Het maken van een afspraak verloopt idealiter telefonisch. Dit is steeds de makkelijkste manier om snel een gepaste afspraak ingepland te krijgen.

Gelieve steeds stipt aanwezig te zijn op je afspraak. Anders komt niet alleen onze agenda maar ook die van alle patiƫnten na jou ernstig in het gedrang.

Indien je een afspraak niet kunt nakomen, gelieve deze dan uiterlijk 24u op voorhand te annuleren (bij voorkeur telefonisch tijdens de openingsuren). Bij laattijdige annulatie van of het niet nakomen van een afspraak, zijn wij genoodzaakt om de prijs van dit consult aan te rekenen. Dit betekent dus ook dat afspraken gemaakt binnen 24u NIET geannuleerd kunnen worden.

Bij het laattijdig annuleren van een chirurgische ingreep of uitgebreider onderzoek, zijn wij genoodzaakt om 50% van de ingreep of het onderzoek aan te rekenen met een minimum van 100 euro.

Door het maken van een afspraak verklaart u zich akkoord met de annulatievoorwaarden zoals vermeld.


Opvragen van informatie

Voor het maken van afspraken, het opvragen van informatie en uitslagen en andere niet dringende zaken vragen wij je om ons te contacteren tussen 9.00 - 19.00 uur. Wij verzoeken jou echter vriendelijk om telefoongesprekken kort te houden, zodat onze planning niet in het gedrang komt. Het vermijdt bovendien lange wachttijden tijdens de consultaties en is dus in ieders voordeel.


Afhalingen
Afhalingen

Enkel wat medicatie of voeding nodig?


Voeding en medicatie

Voor het afhalen van voeding en medicatie tijdens de normale openingsuren rekenen wij geen extra kosten. Je betaalt gewoon de prijs van de afgehaalde producten.

Indien je bij ons jouw NIET-medische dierenvoeding aankoopt, ontvang je een klantenkaart (wij bewaren ze voor jou). Na 11 zakken voeding ontvang je de 12de zak GRATIS.

Voorschriften en certificaten

Voor het afhalen van voorschriften en certificaten rekenen wij wel een vergoeding. De meeste producten hebben wij echter in voorraad. Je bent dus steeds goedkoper af indien je de nodige medicatie op tijd bij ons komt afhalen.

Vraag ons niet om certificaten die niet stroken met de werkelijkheid of om naschriften (= een voorschrift waarvoor de medicijnen reeds werden opgehaald bij de apotheek). Regels en wetgeving zijn er steeds met reden, wij volgen ze dan ook strikt!