Wat in geval van nood?

Heeft jouw huisdier een ongeval, bel ons dan altijd eerst op! Je bent dan zeker dat er iemand aanwezig is. Ondertussen kunnen wij ons voorbereiden op jouw komst. Vraag ons niet tot bij jou te komen. Zonder de noodzakelijke apparatuur (zuurstof, radiografie, spoedmedicatie, ...) kunnen wij immers weinig doen. Haal een deken, plaats jouw dier hierop en draag hem of haar als in een hangmat naar de auto. Op deze manier zal je weinig of niets verkeerd doen en gaat er zo weinig mogelijk kostbare tijd verloren.

Voor dringende zaken mag je ons altijd contacteren. Bij afwezigheid vind je een boodschap op ons antwoordapparaat met vermelding van de mogelijkheden waar je wel terecht kan. Zo kun je doorheen de week steeds terecht bij VetEmergency. Dit is een spoeddienst die enkel huisbezoeken doet. Hun ambulance is uitgerust met het nodige materiaal om spoedeisende hulp te bieden. Doorheen het weekend kun je ook terecht bij VetEmergency of kun je terecht bij de centrale wachtdienst.


Raadplegingen buiten de normale diensturen/dringende interventies

Voor dringende interventies tijdens de normale werkuren, evenals voor interventies op zaterdagen na 12.00 uur, op zon- en feestdagen en tussen 20.00 - 9.00 uur worden toeslagen gerekend op de normale tarieven.