Maart 2023

Maart - Quarantaine en ingangscontrole


Het principe van quarantaine en ingangscontrole is belangrijk in elke situatie waarbij er nieuwe dieren in huis komen. Een goede naleving hiervan beschermt namelijk jullie reeds aanwezige huisdieren. Hoewel dit 'woordje van de dierenarts' zich voornamelijk richt op vogels, reptielen en/of amfibieën, kunnen deze principes ook perfect toegepast worden op alle andere huisdieren.

1) Quarantaine

Het woord quarantaine hebben we de voorbije jaren wel vaker gehoord. In dit geval betekent quarantaine het gescheiden houden van nieuwe dieren van jullie huidige groep huisdieren. Dit is meteen ook het belangrijkste principe om te hanteren wanneer nieuwe dieren aangeschaft worden. Zet hen ALTIJD tijdelijk apart. Zo kan je beter controleren of deze dieren goed eten, normale stoelgang produceren, actief zijn, (ab)normaal gedrag vertonen, ... Een dier dat alleen zit, is ook makkelijker te behandelen in geval van ziekte. Naast het afzonderen van nieuwe dieren, is het belangrijk om deze quarantaine op een goede manier uit te voeren. Dit betekent dat voldaan moet worden aan alle noden van het dier. Je hebt dus extra ruimte nodig voor een correcte huisvesting die niet in direcht contact staat met je overige huisdieren. Zorg er ook altijd voor dat je dieren die in quarantaine geplaatst zijn als laatste verzorgt. Zo vermijd je om ziektes over te brengen op je andere dieren. Neem uiteraard ook de nodige hygiënische maatregelen na deze zorg (ik denk aan het wassen van de handen en gebruikte materialen).

2) Ingangscontrole

Zoals het woord al doet vermoeden, betreft het hier een controle van het dier. Idealiter raden we steeds aan om voor een ingangscontrole het nieuwe dier minimaal een week thuis te houden. Op die manier kunnen jullie beter nagaan of er specifieke klachten zijn of dat het dier ogenschijnlijk normaal lijkt. Vervolgens kunnen wij een algemeen lichamelijk onderzoek uitvoeren om na te gaan of wij afwijkende zaken opmerken. Mijten of luizen zijn namelijk problemen die vlot over het hoofd gezien worden, maar helaas zeer hardnekkig zijn als ze je hele groep besmetten. Lijkt het dier gezond, dan kunnen er nog bijkomende onderzoeken uitgevoerd worden om bepaalde ziektes op te sporen waarvan hij/zij drager kan zijn. Dit is uiteraard sterk afhankelijk van de diersoort. Bij reptielen en amfibieën wordt bijvoorbeeld standaard een mestonderzoek uitgevoerd. Daarnaast kunnen er nog bijkomende swabs of bloednames uitgevoerd worden om te controleren of ze drager zijn van bepaalde infectieuze agentia. Zo denken we bijvoorbeeld aan het Herpesvirus en/of Mycoplasma bij landschildpadden, Batrachochytrium (of makkelijker gezegd een schimmelinfectie) bij salamanders, het Ranavirus bij kikkers, ... Ook bij vogels is een ingangscontrole zeer belangrijk om te overwegen. Zo zal er steeds een mestonderzoek uitgevoerd worden, gevolgd door een eventuele bloedname/swab om bepaalde ziektes uit te sluiten. Bij papegaaien kan er naast Chlamydia ook op enkele virale ziektes getest worden. Uiteraard zijn niet al deze testen steeds noodzakelijk, maar wordt er na onderling overleg bepaald dewelke interessant zijn voor jullie.

Kortom: quarantaine en ingangscontrole zijn 2 verschillende begrippen die liefst beiden nageleefd worden. Op die manier houden we jullie huidige (groep) dieren gezond en screenen we meteen ook jullie nieuwe dieren. Hebben jullie hier nog vragen over? Twijfel dan zeker niet om ons te contacteren. Zo kunnen we samen een ideale aanpak uitwerken. Voorkomen is altijd beter dan genezen.